UAB “Ledana” (turpmāk tekstā – “Datu pārzinis”) ar šo nosaka personas datu apstrādes noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz personas datu apstrādi, izmantojot Datu pārziņa pārvaldītās tīmekļa vietnes. Noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti lietošanas noteikumos, ir spēkā katru reizi, kad piekļūstat mūsu sniegtajam saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru u. c.) izmantojat.

Informācija par datu pārzini:
Plento ielā. 16,
Užliedžių k.,
Giraites pasta nodaļa,
Kauņas rajons,
Lietuva, LT-54302
Tālrunis: 837-479625
El. E-pasts: info@ledana.lt

Ir ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu lietošanas noteikumus, jo katru reizi, kad apmeklējat Datu pārzinim piederošās vietnes vai sociālo tīklu kontus, jūs piekrītat šajā lietošanas noteikumos aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietnes/sociālo tīklu kontus un neizmantojiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Mēs apliecinām, ka Datu pārziņa tīmekļa vietņu un sociālo tīklu kontu apmeklētāju dati tiks vākti saskaņā ar piemērojamo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām, kā arī kontrolējošo iestāžu norādījumiem.

Šajos Noteikumos un nosacījumos lietotie termini ir jāsaprot tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 2016/679 (ES).

Datu pārzinis atzīst un respektē katra Klienta tiesības uz privātumu, kurš veic pasūtījumu www.ledana.lt tiešsaistes veikalā. Datu pārzinis vāc un izmanto Pircēja personas datus (vārdu vai vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, kas sniegta, veicot pasūtījumu interneta veikalā), lai apstrādātu preču vai pakalpojumu pasūtījumus vai izpildītu citas uzņemtās līgumsaistības. Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju, taču tādā gadījumā jums var tikt liegts iegādāties preces un/vai izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus. Veicot pasūtījumu, klients var dot savu piekrišanu/nepiekrišanu savu personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos. To var izdarīt, atzīmējot (Es piekrītu, ka mani personas dati tiek izmantoti tiešā mārketinga mērķiem) vai izvēloties (Es nepiekrītu). Uz klienta norādīto e-pasta adresi mēs nosūtām biļetenu. e-pasta vai tālruņa numuru un nodrošināt iespēju atteikties no biļetena vai SMS (biļetena beigās ir iespēja “atteikties no abonēšanas” – noklikšķinot uz pogas, klients vairs nesaņems biļetenu, un atteikties no SMS ziņojumiem, atbildot uz ziņojumu ar vārdu “STOP”).

Datu pārzinis apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārziņa partnerus, kas sniedz piegādes vai citus ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītus pakalpojumus. KAD MĒS VARAM ATKLĀST JŪSU INFORMĀCIJU CITĀM VALSTĪM, lai izpildītu likumu vai tiesas procesa obligātu prasību (piemēram, pēc likumīga kratīšanas ordera, rīkojuma vai cita tiesas lēmuma). Lai apstiprinātu savu darbību likumību. Lai aizsargātu Datu pārzini. Mēs varam izpaust jūsu informāciju saistītai trešai pusei apvienošanās, nodošanas vai bankrota gadījumā. Citos gadījumos – ar jūsu piekrišanu vai pēc jūsu likumīga pieprasījuma.

Klienta tiesības: datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa uzņēmējdarbības gaitā, ir šādas tiesības:

zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt); piekļūt saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (piekļuves tiesības); pieprasīt savu personas datu labošanu vai, ņemot vērā jūsu personas datu apstrādes nolūkus, nepilnīgu personas datu papildināšanu (labošanas tiesības); pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai pārtraukt savu personas datu apstrādi (izņemot jūsu personas datu saglabāšanu) (dzēšanas tiesības un tiesības “tikt aizmirstam”); pieprasīt, lai datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, pamatojoties uz kādu no leģitīmajiem pamatojumiem (tiesības ierobežot); tiesības uz datu pārnesamību (tiesības pārnest); tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi vai jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, lai viņa personas dati tiktu apstrādāti vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, neietekmējot uz piekrišanu balstītās apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai. Datu pārzinis var izslēgt datu subjektus no iepriekš minēto tiesību izmantošanas, ja likumā noteiktajos gadījumos tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

Sīkfaili.

Sīkfails ir neliels teksta dokuments ar unikālu identifikācijas numuru, ko tīmekļa vietne nosūta uz personas datoru, lai varētu atšķirt personas datoru un pārlūkprogrammas tipu un redzēt personas darbības tiešsaistē. Unikālais numurs identificē personas pārlūkprogrammu katru reizi, kad tā apmeklē tīmekļa vietni. Sīkfaili neļauj atcerēties personisku informāciju (piemēram, personas vārdu un adresi). Tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, lai uzturētu statistiku, piemēram, par to, cik daudz un cik reizes personas apmeklē tīmekļa vietni. Šāda informācija nav saistīta ar personas datiem. Persona jebkurā laikā var atspējot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm dažas tīmekļa vietnes www.ledana.lt funkcijas var nedarboties vai darboties nepareizi.

Sīkfailu izmantošanas mērķi:

Iepirkumu groza izveidei (tīmekļa vietnes pamatdarbībai) un tīmekļa vietnes apmeklētāju statistikas aprēķināšanai. Lietojot tīmekļa vietni, klientam var būt jāreģistrējas, lai pasūtītu preces. Šādā gadījumā klientam tiek lūgts sniegt personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru u. c.). Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā likumīgā veidā izmantot visu informāciju un datus, ko persona sniegusi reģistrācijas laikā vai citādi. Iepirkumu groza izveides sīkfails tiek izveidots, kad lietotājs augšupielādē preces iepirkumu grozā, un dzēsts, kad lietotājs aizver (iziet) vietnes logu (izbeidz sesiju).

Jūs varat atļaut vai atteikt sīkfailu ierakstīšanu. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus, taču varat mainīt pārlūkprogrammas preferences, ja vēlaties nepieņemt sīkfailus vai saņemt brīdinājuma paziņojumu pirms to iestatīšanas. Izlasiet pārlūkprogrammas norādījumus vai vienkārši uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Plašāku informāciju par sīkfailiem un to pārvaldīšanu var atrast vietnē AboutCookies.org.

Datu subjekta piekrišana nav nepieciešama, ja tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai izveidotu iepirkumu grozu klienta izvēlētajām precēm utt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz UAB Ledana pārvaldītajiem Facebook un Instagram kontiem attiecas šo sociālo tīklu sīkfailu politika.

Nepieciešamo sīkfailu ierakstīšanas laikā nevienai trešai pusei netiek sniegta nekāda informācija.

E-veikals apstrādā maksājumus, izmantojot makecommerce.lt platformu, kuru pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ. Nr.: 12268475), un tāpēc Maksekeskus AS tiks nosūtīta jūsu personiskā informācija, kas nepieciešama maksājuma veikšanai un apstiprināšanai.