ĮVAIRŪS MIŠINIAI (SPAUSTI ČIA)

Malimas, mm

10-12 10-12 25-30
Žaliava, % Ž. MIX-1 Ž. MIX-2 Ž. MIX-3
Galvijų skrandžiai 10 20
Galvijų trachėjos,prieširdžiai 30 20
Galvijų kepenys 5 10
Galvijų plaučiai 5
Galvijų širdys 9 10 10
Galvijų mėsos nuopjovos, a/r
Galvijų I/r 30 25 10
Galvijų poliežuvinė mėsa 40
Kalakutų kaulų pasta 6 10 5
Morkos 4 4
Sviest. moliūgai 10 6 5
Ryžiai 5 2
Kaina eur/kg 1,7 2,1 2,2

MIŠINIAI  LATVIJAI

 

 

Malimas, mm 25-30 10-12 25-30                      25-30
25-30
Žaliava, % LORDS TREVORS TEODORS       Veislynams
LORA
Galvijų skrandžiai 5                                 10 5
Galvijų trachėjos,prieširdžiai 10 5                                 12
Galvijų kepenys 5 5 –                                   5 5
Galvijų plaučiai 5 5 –                                   – 5
Galvijų inkstai 10                                –
Tešmenys –                                   5
Jaučių sėklidės 5                                  –
Galvijų širdys 10 –                                  18
Galvijų mėsos nuopjovos, a/r 40                               25 50
Galvijų mėsos nuopjovos I/r 30 25 –                                   25
Galvijų mėsos nuopjovos II/r 60 50
Galvijų poliežuvinė mėsa 20                                –
ELNIENA 10
Kalakutų kaulų pasta 6 10 10                                 – 10
Kiaulių širdys 20
Kiaulių trachėjos su stemple 20
Morkos 2,5                                –
Sviest. moliūgai 10 2,5                                – 10
Ryžiai –                                    –
KIAUŠINIAI 5
Kaina eur/kg 2,10 2,10 2,30                         2,30
2,10